Samband mellan metaller i skogsmark

Tabellen nedan visar samband vid faktor |Rxy|>0.7Följande diagram visar några av sambanden.Joakim@ekomatte.se