Dessa ämnen visar starka samband !Ur ovanstående tabell har följande diagram upptäckts.

Joakim@ekomatte.se