Formaldehydmätning med Ajel™-dosa

Formaldehyd CAS nr 50-00-0 (metanal / formalin / HCHO / fa) är ett cancer och allergi framkallande ämne som avgår från vissa lacker, spånskivor och textilier.

Produktion av Ajel™-dosor startas inom en månad efter beställning. Villkor: minsta beställning 200st för 10000kr+frakt+moms. Köparen kan få leverans och faktura för dessa anpassad efter behov. Dosorna bör användas inom två månader. Betala inom 30 dagar, faktura bifogas i leveransen.

Metoden har varit patenterad och har blivit kalibrerad mot en 225 liters kammarmetod, en ny kalibrering kan vara av intresse. Denna kalibrering får då köparen betala och utföra, antingen själv eller med min hjälp (mot ytterligare avgift).Du måste vara över 18 år för att beställa!
Kontakt: Joakim@ekomatte.se
Ladda ner enkel offert som PDF här
JSF-KEMI innehar F-skattesedel.
JSF-KEMI
Joakim Forssman
Vesslestigen 20 bv
974 53 LuleåEn snabb icke-destruktiv analysmetod:

Denna metod lämpar sig för produktkontroll och specifik identifiering av formaldehyd-emitterande material inomhus vid rumstemperatur.

Dosan har ett millimetertjockt lager av ett gelatinöst reagens i botten, som absorberar den i dosan uppsamlade formaldehyden, som sedan reagerar specifikt med acetylaceton CAS nr 123-54-6, ammoniumacetat CAS nr 631-61-8 och ättiksyra CAS nr 64-19-7 enligt Hantzsch reaktion till diacetyldihydrolutidin (DDL) CAS nr 1079-95-4, en gulfärgning proportionell mot avgiven mängd formaldehyd. Dosan är gjord av glasklar polystyren.
KLICKA HÄR FÖR SÄKERHETS-DATABLAD
Detta är en utgången version som förnyas snart.
Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.
Förvaras oåtkomligt för barn.

Före mätning (vid normal rumstemperatur) avlägsnas locket, och dosan (50mm i diameter) placeras med öppningen mot testytan i 30 minuter. Man sätter på locket igen och sedan värms dosan till 60o C i 10 minuter, reagensmassan blir då flytande och formaldehyd-emissionen kan avläsas mot en skala.

Metoden är ett alternativ till att såga ut en del av provet och placera i en kammare.

BRUKSANVISNING Genom att reagenset blir flytande vid ca 45o Celsius kan gulfärgningen mätas genom att ställa dosan på högkant och mätas visuellt mot den kalibrerade skalan i fem steg. Ju gulare desto mer formaldehyd från testytan.
Skalan ger genom visuell bedömning en uppfattning om hur det emitterande materialet förhåller sig till aktuellt gränsvärde.

Diagrammet ovan visar korrelationen mot en gängse 225 liter kammarmetod för mätning av formaldehyd. Spridningen för dubbelprov som röda fyrkanter. Värden på 10 gånger gränsvärdet förekom.

Denna testmetod kallas "Ajel™". Kontakta gärna mig om du har ytterligare intresse !Med vänlig hälsning
Joakim Forssman e-post: joakim@ekomatte.se