Formaldehydmätning med Ajel™-dosa

Passar vid produktkontroll före montering
och testning av monterade produkter.

Mät Formaldehyd själv !
Beställ här 625kr för tio stycken inklusive moms.
(inkluderar visuell skala och bruksanvisning)
Porto och emballage tillkommer alltid med 45kr.
Dosorna bör användas inom två månader.
Betala inom 30 dagar, faktura bifogas i leveransen.

OBS! 670kr för 10st inklusive moms & frakt.Du måste vara över 18 år för att beställa !
Kontakt: Joakim@ekomatte.se telefon: 0920-668 68
JSF-KEMI innehar F-skattesedel.
JSF-KEMI
Joakim Forssman
Vesslestigen 20 bv
974 53 Luleå


Formaldehyd CAS nr 50-00-0 (metanal / formalin / HCHO / fa) är ett cancer och allergi- framkallande ämne som avgår från vissa lacker, spånskivor och textilier.
Gränsvärdet för emission som ska följas är max 0,124 mg/m3 per m2 yta och timme.
För aktuell risk-rapport från Karolinska Institutet KLICKA HÄR !

En snabb icke-destruktiv analysmetod:

Denna metod lämpar sig för produktkontroll och specifik identifiering av Formaldehyd-emitterande material inomhus vid rumstemperatur.

Dosan har ett millimetertjockt lager av ett gelatinöst reagens i botten, som absorberar den i dosan uppsamlade Formaldehyden, som sedan reagerar specifikt med Acetylaceton CAS nr 123-54-6, Ammoniumacetat CAS nr 631-61-8 och Ättiksyra CAS nr 64-19-7 enligt Hantzsch reaktion till diacetyldihydrolutidin (DDL) CAS nr 1079-95-4, en gulfärgning proportionell mot avgiven mängd Formaldehyd. Dosan är gjord av glasklar Polystyren.
KLICKA HÄR FÖR SÄKERHETS DATABLAD.
Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.
Förvaras oåtkomligt för barn.

Före mätning (vid normal rumstemperatur) avlägsnas locket, och dosan (50mm i diameter) placeras med öppningen mot testytan i 30 minuter. Man sätter på locket igen och sedan värms dosan till 60o C i 10 minuter, reagensmassan blir då flytande och Formaldehyd-emissionen kan mätas i form av gulfärgning med fotometer eller mot gulskala.

Metoden är ett alternativ till att såga ut en del av provet och placera i en kammare.

BRUKSANVISNING Genom att reagenset blir flytande vid ca 45o Celsius kan gulfärgningen antingen mätas genom att ställa dosan på högkant och mätas visuellt mot den kalibrerade gulskalan, eller med speciellt konstruerad fotometer, eller så kan det smälta reagenset hällas i en standard kyvett för mätning i vanlig fotometer vid 412nm våglängd. Referens-skalor för kalibrering av vanlig fotometer i form av transparenta filmer finns färdiga, fotometern kan då visa Formaldehyd-emissionen i klartext och mycket noga.
Visuell mätning Gulskalan ger genom visuell bedömning en uppfattning om hur det emitterande materialet förhåller sig till aktuellt gränsvärde. FUNGERAR !

Diagrammet ovan visar korrelationen mot en gängse 225 liter kammarmetod för mätning av formaldehyd. Spridningen för dubbelprov som röda fyrkanter. Värden på 10 gånger gränsvärdet förekom.

Denna testmetod kallas "Ajel™". Kontakta gärna mig om du har ytterligare intresse !Med vänlig hälsning
Joakim Forssman e-post: joakim@ekomatte.se