©Joakim Forssman

pHgraf är en kemometrisk databas

Dessa tre parametrar har jag själv mätt sommaren år 2000
de mättes med ca 20 km intervall längs sex norrländska älvar.

pHsurhetsgrad i älv-vattnet vid mätplats
NÄRINGväxt-näringsindex i skogsmark vid mätplats
Avstånd[km]avstånd från älvens utlopp

Variabeln "näring" är definierad ur ett vegetativt
system baserat på vilka växter som trivs i den studerade
jord-månen, grupperna är i stigande näringshalt:
Ris-serien, Ekbräken-ris-serien, Örtris-serien och Ört-serien.
Dessa finns beskrivna i skriften "NORDSVENSKA SKOGSTYPER" av Fredrik Ebeling
utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund.


Nedanstående tjugo ämnen är hämtade från S.L.U.s hemsida och har överförts geografiskt till pHgraf.

MakroämnenSpårämnen
Al2O3 [%]Ba [ppm]
P2O5 [%]Pb [ppm]
Fe2O3 [%]Cu [ppm]
CaO [%]Cr [ppm]
K2O [%]Mo [ppm]
SiO2 [%]Ni [ppm]
MgO [%]Sr [ppm]
MnO [%]V [ppm]
Na2O [%]Zn [ppm]
TiO2 [%]Zr [ppm]

Totalt finns det 28 mätplatser med vardera 23 parametrar i denna databas, vilket är tillräckligt för intressanta slutsatser.


Flödes-schema:

HuvudmenyOm du har installations CD´n inmatad så visas
bild av varje mätplats


Linjär regression i dynamiskt intervallHär kan du välja mellan ett tjugotal x och y parametrar
och få en linjär ekvation+Rxy


Översikts-funktion med urvalHär visas samtliga samband som
stigande(/), fallande(\) eller utsorterade (0)
Genom att stega koefficienten |Rxy| så kan du
välja tillförlitlighetsgrad och sortera materialet.

Klicka för exempel.
Joakim@ekomatte.se