Mätmetod för formaldehyd.

Denna metod består av dosor med reagens som samlar upp emitterad formaldehyd från mätytan (tex spånskiva) under 30 minuter, sedan värms dosan till 60 grader C i 10 minuter och man kan enkelt se om emissionen är över gränsvärdet genom intensiteten hos den gulfärgning som påvisar formaldehyd. Dosorna kostar 670kr för 10 dosor inklusive bruksanvisning, moms och frakt.

Med vänlig hälsning
Joakim@ekomatte.se


Telefon:0920-66868