Formaldehydmätning med Ajel™-dosa

MÄTNING AV HÄLSOFARAN FORMALDEHYD
Formaldehyd CAS nr 50-00-0 (metanal / formalin / HCHO / fa) är ett cancer och allergi framkallande ämne som avgår från vissa lacker, spånskivor och textilier.

Metoden har varit patenterad och har blivit kalibrerad mot en 225 liters kammarmetod, en ny kalibrering kan vara av intresse. Denna kalibrering får då köparen betala och utföra, antingen själv eller med min hjälp (mot ytterligare avgift). KLICKA HÄR för korrelations-diagram.

KLICKA HÄR FÖR SÄKERHETS-DATABLAD
Versionen saknar data om hormonstörande ämnen. Detta är en utgången version utfärdad 2018-02-22 som förnyas vid beställning eftersom den kostar 3490kr att sammanställa hos KemRisk.
Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.
Förvaras oåtkomligt för barn.Jag kan tillverka ett antal Ajel-dosor för utvärdering.
Fråga gärna efter detta! e-post: Joakim@ekomatte.seEn snabb icke-destruktiv analysmetod:

Denna metod lämpar sig för produktkontroll och specifik och kvantitativ identifiering av formaldehyd-emitterande material inomhus vid rumstemperatur.

Dosan har ett millimetertjockt lager av ett gelatinöst reagens i botten, som absorberar den i dosan uppsamlade formaldehyden, som sedan reagerar specifikt med acetylaceton CAS nr 123-54-6, ammoniumacetat CAS nr 631-61-8 och ättiksyra CAS nr 64-19-7 enligt Hantzsch reaktion till diacetyldihydrolutidin (DDL) CAS nr 1079-95-4, en gulfärgning proportionell mot avgiven mängd formaldehyd. Dosan är gjord av glasklar polystyren.

Före mätning (vid normal rumstemperatur) avlägsnas locket, och dosan (50mm i diameter) placeras med öppningen mot testytan i 30 minuter. Man sätter på locket igen och sedan värms dosan till 60o C i 10 minuter, reagensmassan blir då flytande och formaldehyd-emissionen kan avläsas mot en skala.

Metoden är ett alternativ till att såga ut en del av provet och placera i en kammare.

BRUKSANVISNING Genom att reagenset blir flytande vid ca 45o Celsius kan gulfärgningen mätas genom att ställa dosan på högkant och mätas visuellt mot den kalibrerade skalan i fem steg. Ju gulare desto mer formaldehyd från testytan.

Skalan ger genom visuell bedömning en uppfattning om hur det emitterande materialet förhåller sig till aktuellt gränsvärde.

Diagrammet ovan visar korrelationen mot en gängse 225 liter kammarmetod för mätning av formaldehyd. Spridningen för dubbelprov som röda fyrkanter. Värden på 10 gånger gränsvärdet förekom.

Denna testmetod kallas "Ajel™". Kontakta gärna mig om du har ytterligare intresse !Med vänlig hälsning
Joakim Forssman e-post: joakim@ekomatte.se